• تلفن021-55927948-9
  • ایمیلinfo@rolforming.ir
  • آدرساتوبان آزادگان/شهرک صنعتی صالح آباد/فاز پنجم/پلاک 1094
  • ساعتهای آزاد9صبح تا 9شب

لیست قیمت ورق فرمینگ مورخ سه شنبه – ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

قیمت ورق فرمینگ
  • به علت نوسانات قیمت ها با تاییدیه است.
  • قیمت ها برای یک متر طول است
  • هزینه حمل جداگانه محاسبه میگردد
  • امکان ارسال به تمامی شهرستان ها وجود دارد.
  • ابعاد ها دارای یک سانتی متر تلورانس هستند

لیست قیمت تاریخ سه شنبه – ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ورق فرم داده شده

ردیفمدل فرمینگعرض اولیهقیمت
۱ورق فرمینگ رنگی طرح شادولاین رنگ پایه۱۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال
۲ورق فرمینگ رنگی طرح شادولاین رنگ پایه۱۲۵۱,۹۴۸,۰۰۰ ریال
۳ورق فرمینگ رنگی طرح ذوزنقه رنگ پایه۱۰۰۱,۵۷۴,۰۰۰ ریال
۴ورق فرمینگ رنگی طرح ذوزنقه رنگ پایه۱۲۵۱,۹۴۲,۰۰۰ ریال
۵ورق رول فرمینگ طرح سفال پالرمو رنگ پایه۱۰۰۱,۶۵۵,۰۰۰ ریال
۶ورق رول فرمینگ طرح سفال پالرمو رنگ پایه۱۲۵۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال
۷ورق رول فرمینگ طرح سینوسی (کرکره) رنگ پایه۱۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال
۸ورق رول فرمینگ طرح سینوسی (کرکره) رنگ پایه۱۲۵۱,۹۴۸,۰۰۰ ریال
۹ورق رول فرمینگ طرح سفال ژنوا ( جنوا ) رنگ پایه۱۰۰۱,۶۵۵,۰۰۰ ریال
۱۰ورق رول فرمینگ طرح سفال ژنوا ( جنوا ) رنگ پایه۱۲۵۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال
۱۱ورق رول فرمینگ طرح فرمینگ دامپا (لمبه) رنگ پایه۱۰۰۱,۶۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲ورق رول فرمینگ طرح فرمینگ دامپا (لمبه) رنگ پایه۱۲۵۱,۹۶۸,۰۰۰ ریال